ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน

วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 15.00 น.


ดำเนินการอบรมโดย

อาจารย์ กิตติ ทิศขันธ์
ว.ท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค.ม. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 รายละเอียดเนื้อหาที่อบรม
  1. เรียนรู้ระบบและขั้นตอนในการทำงานของแอร์บ้าน
  2. เรียนรู้ระบบวงจรไฟฟ้าและการทำงาน ระบบวงจรน้ำยาและการไหลเวียน
  3. เรียนรู้ขั้นตอนในการติดตั้ง แอร์บ้าน การใช้เครื่องมือวัดการหาขนาดบีทียูที่พอเหมาะกับห้อง
  4. เรียนรู้วิธีการล้างและดูแลรักษาแอร์บ้านที่ถูกต้อง
  5. เรียนรู้ชนิดของน้ำยา วิธีการตรวจสอบวิธีการเติม เก็บ และปล่อยน้ำยา
  6. เรียนรู้การวิเคราะห์อาการเสีย และ การซ่อมแซม
  7. เรียนรู้วิธีการบานต่อ การขยายท่อ และการเชื่อมต่อท่อทองแดง
  8. เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจแอร์บ้าน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ทำเล ในการประกอบธุรกิจ


ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ บริษัทคลองหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
เบอร์โทร : 085-9401489
Email kittitiskhun@gmail.com
13/16 หมู่12 ซอย 12/18  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 
เว็บสำเร็จรูป
×