ศูนย์สอนแอร์บ้าน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ บริษัทคลองหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
เปิดอบรม หลักสูตร ซ่อม และติดตั้งแอร์บ้าน
สอนแอร์บ้าน สอนซ่อมแอร์บ้าน สอนล้างแอร์บ้าน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อบรมซ่อมแอร์ เรียนซ่อมแอร์
เรียนติดตั้งแอร์ อบรมติดตั้งแอร์ รับฝึกอบรมซ่อมแอร์
ลักษณะการฝึกอบรม เน้นปฎิบัติ ผู้ฝึกอบรมทุกท่านจะต้องปฎิบัติขั้นตอนในการติดตั้ง การวิเคราะห์อาการการซ่อม และการดูแลรักษาการล้างทำความสะอาดแอร์บ้านจนแน่ใจว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเองทุกท่านจึงจะจบหลักสูตร และถ้าจบหลักสูตรไปแล้วยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ทิ้งช่วงไปนานสามารถกลับมาฝึกอบรมใหม่ได้ตลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จบแล้ว มอบประกาศนียบัตรรับรองผลโดย ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริษัทคลองหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

เบอร์โทร : 085-9401489 Line : 085-9401489สามารถล้างทำความสะอาด และดูแลรักษาแอร์บ้านได้อย่างถูกวิธี 
 


สามารถวิเคราะห์และซ่อมแซมแอร์บ้านได้
 

 


สามารถติดตั้งแอร์บ้านได้ 
 


รู้วิธีการทำการตลาด และดำเนินธุรกิจแอร์บ้าน
 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ บริษัทคลองหลวงเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
เบอร์โทร : 085-9401489
Email kittitiskhun@gmail.com
13/16 หมู่12 ซอย 12/18  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 
เว็บสำเร็จรูป
×